2. Slovenské fórum

5. februára 2020 sa v Jasionke pri Rzeszowe uskutočnilo 2. Slovenské fórum. Náš program sa tohto podujatia aktívne zúčastnil.

 

Počas fóra sme predstavili projekt „Svätomariánska púť – Svetlo z východu“ a aj publikácie vydané v rámci nášho programu.

Počas šiestich tematických panelov sa diskutovalo na tému životného prostredia, európskych fondov a regionálnej politiky, potrieb trhu práce, kultúrnej diplomacie a cestovného ruchu. Fóra sa zúčastnili hlavne predstavitelia miestnych samospráv, poslanci, predstavitelia univerzít a diplomati.

Program Interreg Poľsko-Slovensko bol partnerom diskusného panela „Susedia spoza Tatier - cezhraničná spolupráca“. Panel moderoval Rafał Baliński, riaditeľ odboru územnej spolupráce na Ministerstve fondov a regionálnej politiky. Zúčastnili sa na ňom:

  • Peter Dobeš, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja
  • Tibor Csenger, podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
  • Martin Fedor, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
  • Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja
  • Roman Malatinec, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja
  • Jerzy Polaczek, poslanec Sejmu Poľskej republiky
  • Bogusław Waksmundzki, predseda Rady združenia Euroregión Tatry

Účastníci panela nastolili najdôležitejšie otázky cezhraničnej spolupráce, a to aj z hľadiska regiónov. Diskusiu otvoril Bogusław Waksmundzki, zdieľajúc informácie o výsledkoch doterajších aktivít euroregiónov. Milan Majerský sa venoval téme cestovného ruchu na území poľsko-slovenského pohraničia, cestnej a železničnej doprave a potrebe ich ďalšieho rozvoja. Peter Dobeš upozornil na potrebu cezhraničnej spolupráce miestnych samospráv v oblasti rozvoja dopravy vrátane tzv. dochádzaním do práce. Roman Malatinec hovoril o produktoch cestovného ruchu vyvinutých v rámci maďarsko-slovenského programu a o turistickom potenciáli Banskobystrického kraja. Vyjadril tiež želanie spolupracovať v rámci iniciatív uskutočňovaných v rámci programu Poľsko-Slovensko. Na druhej strane Jerzy Polaczek, člen Výboru pre infraštruktúru v Sejme, hovoril o podstate strategických rozhodnutí v oblasti dopravy, pričom poukázal na potrebu rozvíjať vládne stratégie v oblasti dopravy na území pohraničia. Zdôraznil, že v rámci stratégie bude dôležitá stabilita spojení, a to najmä železničných. Martin Fedor potvrdil dôležitosť strategického prístupu k rozvoju cezhraničnej dopravy a vyjadril spokojnosť s aktívnou angažovanosťou na vládnej úrovni v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry. Zdôraznil tiež potrebu pokračovania v investíciách financovaných z programu Interreg, ako sprievodné projekty k veľkým infraštrukturálnym investíciám. V tej súvislosti je potrebné vykonať analýzy, ktoré poukážu na najpotrebnejšie smerovanie investovania finančných prostriedkov. Tibor Csenger hovoril o doterajších infraštrukturálných investíciách na slovensko-maďarskej hranici, ktorých väčšina sa týkala modernizácie existujúcich mostných objektov. Podelil sa aj o príklady zaujímavých riešení v oblasti aktívneho rozvoja cestovného ruchu, medzi ktoré spomenul cezhraničné cyklistické trasy ponúkajúce aj služby požičovní bicyklov. Panel bol zhrnutý poukázaním na úspechy súčasnej cezhraničnej spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom a na súčasné výzvy, ktoré sú zároveň príležitosťou na ďalší rozvoj pohraničného územia.

Na IV. Trhoch východu bol program zastúpený Regionálnym kontaktným bodom Maršalkovského úrad Podkarpatského vojvodstva. Prítomný bol aj Karpatský euroregión.