2. Slovenské fórum

5. februára 2020 sa v Jasionke pri Rzeszowe uskutočnilo 2. Slovenské fórum. Náš program sa tohto podujatia aktívne zúčastnil.

 

Počas fóra sme predstavili projekt „Svätomariánska púť – Svetlo z východu“ a aj publikácie vydané v rámci nášho programu.

Počas šiestich tematických panelov sa diskutovalo na tému životného prostredia, európskych fondov a regionálnej politiky, potrieb trhu práce, kultúrnej diplomacie a cestovného ruchu. Fóra sa zúčastnili hlavne predstavitelia miestnych samospráv, poslanci, predstavitelia univerzít a diplomati.

Program Interreg Poľsko-Slovensko bol partnerom diskusného panela „Susedia spoza Tatier - cezhraničná spolupráca“. Panel moderoval Rafał Baliński, riaditeľ odboru územnej spolupráce na Ministerstve fondov a regionálnej politiky. Zúčastnili sa na ňom:

  • Peter Dobeš, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja
  • Tibor Csenger, podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
  • Martin Fedor, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
  • Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja
  • Roman Malatinec, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja
  • Jerzy Polaczek, poslanec Sejmu Poľskej republiky
  • Bogusław Waksmundzki, predseda Rady združenia Euroregión Tatry

Účastníci panela nastolili najdôležitejšie otázky cezhraničnej spolupráce, a to aj z hľadiska regiónov. Diskusiu otvoril Bogusław Waksmundzki, zdieľajúc informácie o výsledkoch doterajších aktivít euroregiónov. Milan Majerský sa venoval téme cestovného ruchu na území poľsko-slovenského pohraničia, cestnej a železničnej doprave a potrebe ich ďalšieho rozvoja. Peter Dobeš upozornil na potrebu cezhraničnej spolupráce miestnych samospráv v oblasti rozvoja dopravy vrátane tzv. dochádzaním do práce. Roman Malatinec hovoril o produktoch cestovného ruchu vyvinutých v rámci maďarsko-slovenského programu a o turistickom potenciáli Banskobystrického kraja. Vyjadril tiež želanie spolupracovať v rámci iniciatív uskutočňovaných v rámci programu Poľsko-Slovensko. Na druhej strane Jerzy Polaczek, člen Výboru pre infraštruktúru v Sejme, hovoril o podstate strategických rozhodnutí v oblasti dopravy, pričom poukázal na potrebu rozvíjať vládne stratégie v oblasti dopravy na území pohraničia. Zdôraznil, že v rámci stratégie bude dôležitá stabilita spojení, a to najmä železničných. Martin Fedor potvrdil dôležitosť strategického prístupu k rozvoju cezhraničnej dopravy a vyjadril spokojnosť s aktívnou angažovanosťou na vládnej úrovni v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry. Zdôraznil tiež potrebu pokračovania v investíciách financovaných z programu Interreg, ako sprievodné projekty k veľkým infraštrukturálnym investíciám. V tej súvislosti je potrebné vykonať analýzy, ktoré poukážu na najpotrebnejšie smerovanie investovania finančných prostriedkov. Tibor Csenger hovoril o doterajších infraštrukturálných investíciách na slovensko-maďarskej hranici, ktorých väčšina sa týkala modernizácie existujúcich mostných objektov. Podelil sa aj o príklady zaujímavých riešení v oblasti aktívneho rozvoja cestovného ruchu, medzi ktoré spomenul cezhraničné cyklistické trasy ponúkajúce aj služby požičovní bicyklov. Panel bol zhrnutý poukázaním na úspechy súčasnej cezhraničnej spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom a na súčasné výzvy, ktoré sú zároveň príležitosťou na ďalší rozvoj pohraničného územia.

Na IV. Trhoch východu bol program zastúpený Regionálnym kontaktným bodom Maršalkovského úrad Podkarpatského vojvodstva. Prítomný bol aj Karpatský euroregión.

 

obrazek     obrazek