02.06.2017 bude Sekretariát zatvorený

Informujeme, že z dôvodu služobnej cesty celého tímu, bude Spoločný technický sekretariát zatvorený.